De webshop is gewoon beschikbaar voor aankopen. We volgen de algemene richtlijnen en aanwijzingen van het RIVM.